ข้าวที่ดีที่สุดในโลก

ข้าวมีมากมายหลายสายพันธุ์ทั่วโลก แต่ละประเทศก็มักมีข้าวที่เป็นตัวเด่นของประเทศนั้น ๆ ถ้าพูดถึงประเทศไทย จะนึกถึงข้าวอะไรเป็นอันดับแรก แน่นอนว่าต้องเป็นข้าวหอมมะลิ ซึ่งเป็นที่รู้จักโด่งดังไปทั่วโลกในชื่อว่า Thai Jasmine Rice หรือ Thai Hom Mali Rice

ตั้งแต่ปี 2009 The Rice Trader ได้มีการจัด World’s Best Rice Contest โดยมีผู้ชนะดังนี้

ผู้ชนะ World’s Best Rice Contest ตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปี 2019

ปี 2009 ผู้ชนะคือ ข้าวหอมมะลิไทย

ปี 2010 ผู้ชนะคือ ข้าวหอมมะลิไทย

ปี 2011 ผู้ชนะคือ ข้าวหอมปอซาน จากเมียนมา

ปี 2012 ผู้ชนะคือ ข้าวหอมมะลิกัมพูชา มาลีอังกอร์

ปี 2013 ผู้ชนะร่วมคือ ข้าวหอมมะลิกัมพูชา มาลีอังกอร์ และ ข้าวแคลิฟอร์เนีย คาลโรส จากสหรัฐอเมริกา

ปี 2014 ผู้ชนะร่วมคือ ข้าวหอมมะลิไทย และ ข้าวหอมมะลิกัมพูชา มาลีอังกอร์

ปี 2015 ผู้ชนะคือ ข้าวคาลโรส จากสหรัฐอเมริกา

ปี 2016 ผู้ชนะคือ ข้าวหอมมะลิไทย

ปี 2017 ผู้ชนะคือ ข้าวหอมมะลิไทย

ปี 2018 ผู้ชนะคือ ข้าวหอมมะลิกัมพูชา มาลีอังกอร์

ปี 2019 ผู้ชนะคือ ข้าว ST25 จากเวียดนาม ST25 เป็นข้าวสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลานาน โดยข้าวพันธุ์นี้มีเมล็ดยาว สีขาวใส และกลิ่นหอม

การตัดสินมีขึ้นโดยการชิมจากเชฟที่มาจากหลากหลายประเทศ ซึ่งเชพเหล่านี้จะทำการดูลักษณะของเมล็ดข้าว รวมถึงสัมผัสของข้าวทั้งก่อนและหลังหุงแล้ว ผลการตัดสินของเชฟจะเป็นตัวกำหนดผู้ชนะของแต่ละปี

ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งตัวอย่างข้าวจำนวน 2 กิโลกรัม 2 ชุด 1 ชุด เพื่อให้คณะกรรมการได้ทำการหุงและชิม และอีก 1 ชุดไว้สำหรับโชว์ในงานสัมมนาให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกดู โดยผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนอธิบายข้าวไว้ด้วย เช่น ประเภทของข้าว และผู้ผลิต