15 อันดับแรกผู้ส่งออกข้าวทั่วโลก

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศอันดับต้น ๆ ที่ส่งออกข้าวเป็นจำนวนมาก ในอดีตไทยเคยเป็นผู้นำด้านส่งออกข้าวของโลก แต่ด้วยหลากหลายปัจจัยทำให้อันดับการส่งออกข้าวของไทยได้ร่วงลงมา

15 อันดับผู้ส่งออกข้าวทั่วโลกปี 2018

อันดับ 1 อินเดีย ในปี 2010 อินเดียได้อันดับที่ 4 และต่อมาในปี 2011 ได้อันดับที่ 2 จนในปี 2012 อินเดียได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการส่งออกข้าว และยังคงรักษาตำแหน่งไว้ได้จนถึงปัจจุบัน

อันดับ 2 ไทย จากที่เคยเป็นอันดับ 1 ในการส่งออกข้าว ประเทศไทยได้ตกลงมาเป็นอันดับ 2 ซึ่งอาจเป็นเพราะราคาข้าวของไทยค่อนข้างสูงกว่าคู่แข่ง ทำให้ผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน แต่ราคาต่ำกว่า

โดย 2 อันดับแรกนี้คิดเป็นกว่า 52.8% ของมูลค่าของข้าวทั้งหมดที่ส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

อันดับ 3 เวียดนาม เป็นผู้ส่งออกข้าวที่ถือเป็นคู่แข่งรายสำคัญของไทย เนื่องจากลักษณะของข้าวที่คล้ายคลึงกัน และยังมีราคาที่ต่ำกว่าของไทยถึงเกือบครึ่ง

อันดับ 4 ปากีสถาน แม้ว่าส่วนแบ่งตลาดจะอยู่ที่ 8.2% แต่ปากีสถานก็มีมูลค่าการส่งออกข้าวถึงสูงถึง 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

อันดับ 5 สหรัฐอเมริกา แม้จะเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ แต่เนื่องจากข้าวไม่ใช่พืชเศรษฐกิจหลักของสหรัฐอเมริกา จึงอยู่ที่อันดับ 5 ซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว

รองลงมาอันดับ 6 – 10 ได้แก่ อันดับที่ 6 จีน อันดับที่ 7 อิตาลี อันดับที่ 8 บราซิล อันดับที่ 9 อุรุกวัย และ อันดับที่ 10 กัมพูชา

ส่วนอันดับ 11 – 15 ของผู้ส่งออกข้าวของโลก ได้แก่ อันดับที่ 11 เมียนมา อันดับที่ 12 เนเธอร์แลนด์ อันดับที่ 13 เบลเยียม อันดับที่ 14 ออสเตรเลีย และ อันดับที่ 15 ปารากวัย ซึ่งทั้ง 15 อันดับนี้คิดเป็น 93.4% ของมูลค่าของข้าวที่ส่งออกทั้งหมดทั่วโลกในปี 2018